טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 9 תר 21

גיליון 9 תר 21

על ידי דיאנה אברוטין בתאריך
מספר תגובות: 1

 

(a=tg(a

tg(b)=tg(180-90-a)=tg(90-a)=1/(tga)=1/a

 

tg(a-b)=( tg(a)-tg(b))/(1-tg(a)*(tg(b))=(a-1/a)/(1-(a*1/a))=(a-1/a)/(1-1)=(a-1/a)/0

הפונקציה לא מוגדרת כלל