גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

פונקציות רציפות

פונקציות רציפות

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 1

מדוע בדוגמה המצורפת - הפונקציה אינה אלמנטרית בx=0 ? 

(לפי החלוקה למקרים, במקרה השני, היא אלמנטרית גם בx=0.. )

תודה רבה

צרופה קורס הכנה פרק 13 פונקציות רציפות.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: פונקציות רציפות

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

ההגדרה של פונקציה אלמנטרית היא כל מה שמפורט בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKr76iVkXSWIlGqQJwfGgCa&v=Dtb8lHSHRUA

וכל סכום או הפרש או מכפלה או מנה כאשר המכנה לא שואף לאפס.

בפונקציה הזאת יש פונקציה שמוגדרת ע״י שתי פונקציות אלמנטריות כל אחת בתחומה אולם בנקודת החיבור יש לבדוק.