גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

פונקציות רציפות

פונקציות רציפות

by יעל הובר -
Number of replies: 1

מדוע בדוגמה המצורפת - הפונקציה אינה אלמנטרית בx=0 ? 

(לפי החלוקה למקרים, במקרה השני, היא אלמנטרית גם בx=0.. )

תודה רבה

Attachment קורס הכנה פרק 13 פונקציות רציפות.png
In reply to יעל הובר

תשובה ל: פונקציות רציפות

by מיכל קליינשטרן -

ההגדרה של פונקציה אלמנטרית היא כל מה שמפורט בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKr76iVkXSWIlGqQJwfGgCa&v=Dtb8lHSHRUA

וכל סכום או הפרש או מכפלה או מנה כאשר המכנה לא שואף לאפס.

בפונקציה הזאת יש פונקציה שמוגדרת ע״י שתי פונקציות אלמנטריות כל אחת בתחומה אולם בנקודת החיבור יש לבדוק.