גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

פונקציות רציפות

תשובה ל: פונקציות רציפות

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

ההגדרה של פונקציה אלמנטרית היא כל מה שמפורט בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKr76iVkXSWIlGqQJwfGgCa&v=Dtb8lHSHRUA

וכל סכום או הפרש או מכפלה או מנה כאשר המכנה לא שואף לאפס.

בפונקציה הזאת יש פונקציה שמוגדרת ע״י שתי פונקציות אלמנטריות כל אחת בתחומה אולם בנקודת החיבור יש לבדוק.