שאלות כלליות

3.16

3.16

על ידי סוזן שחאדה בתאריך
מספר תגובות: 1

האם נוסחת הבינום של ניוטון נכנסת בחומר?

 

צרופה נוסחת הבינום של ניוטון.png
בתגובה ל: סוזן שחאדה

תשובה ל: 3.16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

אכן בחומר.

מופיע בקליפים של המבוא ובחומרי עזר (למטה)

https://moodle.technion.ac.il/pluginfile.php/803386/mod_resource/content/1/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F.pdf