שאלות כלליות

10.16

10.16

על ידי סוזן שחאדה בתאריך
מספר תגובות: 1

אם כתבתי ש b הוא "כל ערך"

התשובה נחשבת כלא נכונה???? כי בפועל אפילו אם היה כתוב מספר מרוכב, לא רק ממשי זה היה נכון

צרופה מספר ממשי.png