שאלות כלליות

10.16

תשובה ל: 10.16

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

זה היה מתקבל. בפתרונות אנחנו צריכים לדייק מתמטית. הפונקציות שאנחנו לומדים הן כרגע רק פונקציות ממשיות