שאלות כלליות

11.16

תשובה ל: 11.16

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

8: אכן נכון. פשוט תבדקי אם מתקיימים התנאים.

13: הן נבדלות בקבוע וזה בעייתי אבל לא ראיתי שכתוב שאסור אז סביר להניח שהיה מתקבל