שאלות כלליות

30.03.16

תשובה ל: 30.03.16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

16: q לא יכול להיות תלוי ב n. חסרים רווחים q=-1/3 זו סדרה הנדסית פשוטה שבה מספר האיברים n הוא 10

18: ספר של בני גורן של 5יחידות מתמטיקה. זה חומר שאתם צריכים לדעת מבית הספר.

האיבר הראשון של an הוא 10 כמו שנתון. מסמנים ע״י  bn סדרה חדשה שהיא ההפרש בין שני איברים עוקבים של an. האיבר הראשון של bn הוא 1 וזוהי למעשה סדרה הנדסית. an לא הנדסית.