שאלות כלליות

2.17

2.17

על ידי סוזן שחאדה בתאריך
מספר תגובות: 1

בשאלה 5 הבנתי שכפלנו מונה ומכנה ב"צמוד" של המונה, אבל לא הבנתי איך הגיעו בסוף שהביטוי הזה שואף ל a+1 כאשר X שואף לאינסוף?

צרופה ג.png