טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 9 תרגילים 18, 20, 25, 38

תשובה ל: גיליון 9 תרגילים 18, 20, 25, 38

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

18: תנסי לחלק מונה ומכנה ב  cos(alph)cos(beta)

25: תחילה תיקון, לא הטווח אלא התחום הוא 1- , 1. האם את יודעת מהי הזהות של סינוס פעמים הזווית?

38: מהי הנוסחא של טנגנס של חצי זווית?