אינטגרלים (גליונות מתנט 15+16)

גיליון 16, שאלה 27