שאלות כלליות

10.1610.16

על ידי סוזן שחאדה בתאריך
מספר תגובות: 3

19) arcsin(x) התמונה שלה הייתה בין pi/2 לבין pi/2- כולל קצוות. אז הפונקציה שמופיעה בשאלה התמונה שלה היא 3^(pi/2) ובין 3^(pi/2-) גם כולל הקצוות וזה תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. נכון מה שאמרתי?

בתגובה ל: סוזן שחאדה

תשובה ל: 10.16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

תשימי לב תחילה עבור אילו איקסים מוגדרת הפונקציה f(x)

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: 10.16

על ידי סוזן שחאדה בתאריך

f(x) מוגדרת עבור X גדול שווה 0 קטן שווה 1 וזה התמונה של הפונקציה ההפוכה שממנה אני יכלה לדעת את תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. אבל בכל מקרה גם אם התחלתי מדרך זו כמו שאת אומרת, אני מגיעה לאותה תחום הגדרה של הפונקציה ההפוכה שזה (pi^3/8) ובין (pi^3/8-) כולל קצוות. שלדעתי זה התחום הנכון שצריך לקחת ממנו את הX המבוקשים.