שאלות כלליות

10.16

 
Picture of סוזן שחאדה
10.16
by סוזן שחאדה - Friday, 13 October 2017, 4:04 PM
 

19) arcsin(x) התמונה שלה הייתה בין pi/2 לבין pi/2- כולל קצוות. אז הפונקציה שמופיעה בשאלה התמונה שלה היא 3^(pi/2) ובין 3^(pi/2-) גם כולל הקצוות וזה תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. נכון מה שאמרתי?

Picture of מיכל קליינשטרן
תשובה ל: 10.16
by מיכל קליינשטרן - Friday, 13 October 2017, 8:03 PM
 

תשימי לב תחילה עבור אילו איקסים מוגדרת הפונקציה f(x)

Picture of סוזן שחאדה
תשובה ל: 10.16
by סוזן שחאדה - Friday, 13 October 2017, 8:54 PM
 

f(x) מוגדרת עבור X גדול שווה 0 קטן שווה 1 וזה התמונה של הפונקציה ההפוכה שממנה אני יכלה לדעת את תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. אבל בכל מקרה גם אם התחלתי מדרך זו כמו שאת אומרת, אני מגיעה לאותה תחום הגדרה של הפונקציה ההפוכה שזה (pi^3/8) ובין (pi^3/8-) כולל קצוות. שלדעתי זה התחום הנכון שצריך לקחת ממנו את הX המבוקשים.

 

Picture of מיכל קליינשטרן
תשובה ל: 10.16
by מיכל קליינשטרן - Saturday, 14 October 2017, 11:12 AM
 

נכון. f(x)  אכן מוגדרת רק בתחום שציינת. מה התמונה של f(x)  בתחום הזה בלבד. האם יתכנו בתמונה ערכים שליליים?