שאלות כלליות

10.16

10.16

by סוזן שחאדה -
Number of replies: 3

19) arcsin(x) התמונה שלה הייתה בין pi/2 לבין pi/2- כולל קצוות. אז הפונקציה שמופיעה בשאלה התמונה שלה היא 3^(pi/2) ובין 3^(pi/2-) גם כולל הקצוות וזה תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. נכון מה שאמרתי?

In reply to סוזן שחאדה

תשובה ל: 10.16

by מיכל קליינשטרן -

תשימי לב תחילה עבור אילו איקסים מוגדרת הפונקציה f(x)

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: 10.16

by סוזן שחאדה -

f(x) מוגדרת עבור X גדול שווה 0 קטן שווה 1 וזה התמונה של הפונקציה ההפוכה שממנה אני יכלה לדעת את תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה. אבל בכל מקרה גם אם התחלתי מדרך זו כמו שאת אומרת, אני מגיעה לאותה תחום הגדרה של הפונקציה ההפוכה שזה (pi^3/8) ובין (pi^3/8-) כולל קצוות. שלדעתי זה התחום הנכון שצריך לקחת ממנו את הX המבוקשים.

 

In reply to סוזן שחאדה

תשובה ל: 10.16

by מיכל קליינשטרן -

נכון. f(x)  אכן מוגדרת רק בתחום שציינת. מה התמונה של f(x)  בתחום הזה בלבד. האם יתכנו בתמונה ערכים שליליים?