שאלות כלליות

10.16

תשובה ל: 10.16

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

נכון. f(x)  אכן מוגדרת רק בתחום שציינת. מה התמונה של f(x)  בתחום הזה בלבד. האם יתכנו בתמונה ערכים שליליים?