שאלות כלליות

מה קורה אם לא עוברים את המבחן?

מה קורה אם לא עוברים את המבחן?

על ידי מאי עבדת בתאריך
מספר תגובות: 1

מה קורה אם לא עוברים את המבחן? ואני רשומה להתחיל השנה בטכניון?