שאלות כלליות

11.16

תשובה ל: 11.16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

4:  אינטגרל או אם משרטטים מגלים שזהו רבע מעגל ברדיוס 1

9: תחילה יש לפשט בעזרת נוסחאות טריגונומטריות

12: או השוואת מקדמים או נוסחאות וייטה

16: אינטגרל