שאלות כלליות

פברואר 2017פברואר 2017

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 1

שאלה 6: התשובה (x-((x^3)/3 מתקבלת? 

שאלה 15: התשובה "אחד חלקי איקס בריבוע" מתקבלת? 

 

תודה