שאלות כלליות

פברואר 2017

 
Picture of יעל הובר
פברואר 2017
by יעל הובר - Friday, 13 October 2017, 8:27 PM
 

שאלה 6: התשובה (x-((x^3)/3 מתקבלת? 

שאלה 15: התשובה "אחד חלקי איקס בריבוע" מתקבלת? 

 

תודה 

Picture of מיכל קליינשטרן
תשובה ל: פברואר 2017
by מיכל קליינשטרן - Saturday, 14 October 2017, 11:06 AM
 

6: אכן מתקבלת

15: מהו הגבול של הפונקציה שהצעת באינסוף?