גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13, שאלות 4,13,17,25

 
תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: גיליון 13, שאלות 4,13,17,25
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 14/10/2017, 14:00
 

13: נכון מאוד. הגבול הוא b . אז האם יש מגבלה על b על מנת שיהיה גבול לפונקציה באפס?

17: באיקס שווה 65 צריכה להיות נקודת אי רציפות בשתי הפונקציות. אבל אם נחבר אותן הסכום יהווה פונקציה רציפה.