שאלות כלליות

שאלות תרגול במספרים מרוכבים

תשובה ל: שאלות תרגול במספרים מרוכבים

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אכן זהו חומר שעד כה לא היה במבחן.

התרגילים שיש במתנט ו/או במבחני הבגרות של 5 יחידות הם ברמה של התרגילים שיהיו במבחן