שאלות כלליות

שטח בין גרפים

תשובה ל: שטח בין גרפים

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

זה בדיוק השטח ששרטט.

אם לא נתון תחום זה בד״כ עבור פונקציות מחזוריות ואז הכוונה לחשב באיזור אחד. 

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLqymtOKKTkJ5QF8mBcHErx&v=JcmAkMErDcw