גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גליון 13 שאלה 16