שאלות כלליות

כללי

תשובה ל: כללי

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

הציונים לא מתפרסמים באתר.

זה מתוך החלק האחרן של הדף המתאים בלימודי הסמכה

http://admissions.technion.ac.il/physics-exam/

פרסום הציונים

הציונים כזכאות לפטור מהמקצוע, כשבועיים לאחר תאריך הבחינה, אך ורק באתר לימודי הסמכה.