אינטגרלים (גליונות מתנט 15+16)

שאלה 27 גיליון 15

תשובה ל: שאלה 27 גיליון 15

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

בביטוי השני האיקס הוא בחזקת 3/2  (שלושה חצאים) ולא  2/3 (שני שליש).

ואז תחשבי איזה גורם כדאי לך להוציא כגורם משותף.