שאלות כלליות

מבחן 30.6.17

תשובה ל: מבחן 30.6.17

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

18: הנקודה  (1,10) נמצאת בגרף הפונקציה. לכן הפונקציה ההפוכה עוברת בנקודה ...

17: לא מתקיים התנאי הראשון.

19-20 זה גיאומטריה פשוטה מאוד.

10: התנאי האחרון לא מתקיים.

3: זה לא נתון. הרבה פעמים כדאי לכתוב כמה איברים מהסדרה בכדי לראות את התנהגותה. ואם מגלים משהו אפשר לראות אם נית8 להכליל.