פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (גליון מתנט 7)

שאלה מס' 30 ושאלות כלליות

תשובה ל: שאלה מס' 30 ושאלות כלליות

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

תנסי לשחק עם כללי הלוגריתם שיש בקליפ

https://www.youtube.com/watch?v=ESNY44Iz8qE&index=10&list=PLW3u28VuDAHJKcDApeFRhE4oFOQ2QUFMk&t=0s

שם גם תמצאי תשובה לשאלה לגבי ה"השתקפות" (למשל ע"י העברה בין בסיסים)

לגבי פונציות הפכות. תחילה יש להגדיר תחום וטווח כך שהפונקציה תהיה חח"ע ועל ואז ההפוכה של ההפוכה היא הפונקציה עצמה.

תוכלי למצוא הסבר מפורט על פונקציות הפוכות באופן כללי בקליפ

https://www.youtube.com/watch?v=xy5RO6DA2Jk&index=16&list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB

ובאלו שלפניו ואחריו