גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13 שאלה 26

תשובה ל: גיליון 13 שאלה 26

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

על אסימטוטות יש הסבר קצר בסוף הפרק.

לומדים בהרחבה בקורסי חדוא ואינפי בשנה הראשונה.