פורום תמיכה למורים

פתיחת הקורס לאורחים

תשובה ל: פתיחת הקורס לאורחים

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0
בגירסה הקיימת לא ניתן לבצע זאת. אורח יכול לצפות בכל התכנים כולל מטלות ופורומים, אך אינו יכול להשתתף בהם.

אביגיל