שאלות תרגיל בית 0

בעיה בהתקנת CLion

בעיה בהתקנת CLion

על ידי יונתן איצקוביץ' בתאריך
מספר תגובות: 1
I have tried to install the clion program, and downloaded the cygwin program, but I keep getting the following problem message:

CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles".  CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set.  You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/cygdrive/c/Users/jonat/AppData/Local/Temp/cmake_check_environment/_build8154360193667659119/CMakeFiles/CMakeOutput.log".

Error code: 1

 

צרופה Screenshot (3).png