שאלות תרגיל בית 0

בעיה בהתקנת CLion

תשובה ל: בעיה בהתקנת CLion

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0

Hi

lose any non-english characters or whitespace (spaces, tabs, and the like) in your project path (in general including username - not a problem in your case)