שאלות תרגיל בית 0

ten files in public instead of nine