שאלות תרגיל בית 0

גודל התיקון שצריך לעשות בחלק האחרון

תשובה ל: גודל התיקון שצריך לעשות בחלק האחרון

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0

מצויין

כמו שמצאת, מדובר בתיקון נקודתי

יורי