שאלות תרגיל בית 0

גודל התיקון שצריך לעשות בחלק האחרון