שאלות תרגיל בית 0

דרישות טיפול במקרי קצה

תשובה ל: דרישות טיפול במקרי קצה

by אחמד אגבאריה -
Number of replies: 0
כוונתי היא למקרים שהתייחס אליהם בנימין וורניק בפוסט הראשון מלמעלה.