שאלות תרגיל בית 0

בדיקת הצלחת הקצאת זיכרון דינמית