שאלות תרגיל בית 0

הידור התכנית

תשובה ל: הידור התכנית

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0

היי

הנושא נענה בשאלות קודמות (שורת הקומפילציה המדויקת גם מופיעה בתרגיל)
הדגל o- מציין את קובץ הפלט ל-gcc כך שאכן דרסת את קובץ הקוד שקימפלת (למה שתיתן לקובץ בינארי סיומת .c?)