שאלות תרגיל בית 0

עדיין לא מצליח להכנס לתקייה שלי בשרת