שאלות תרגיל בית 0

בעיית הרשאות בהרצת הקובץ mtmfinal_check