שאלות תרגיל בית 0

קליטת מספרים

קליטת מספרים

על ידי ספי גורביץ בתאריך
מספר תגובות: 1

האם צריך שהמשתמש יכניס אותם ישר: כלומר 2 4 24 ואז ENTER

או שהמשתמש יכניס מספר ילחץ ENTER וכך הלאה לכל מספר?

בתגובה ל: ספי גורביץ

תשובה ל: קליטת מספרים

על ידי יורי פלדמן בתאריך

היי

אני חושב שזה נשאל כבר, בבקשה להימנע מלפרסם שאלות כפולות

צריך לקלוט קודם את כל המספרים, אין חשיבות למס' ירידות השורה שהמשתמש מקיש (תשתמש ב-scanf עם %d)