שאלות תרגיל בית 0

קליטת מספרים

תשובה ל: קליטת מספרים

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0

היי

אני חושב שזה נשאל כבר, בבקשה להימנע מלפרסם שאלות כפולות

צריך לקלוט קודם את כל המספרים, אין חשיבות למס' ירידות השורה שהמשתמש מקיש (תשתמש ב-scanf עם %d)