שאלות תרגיל בית 0

שבר הוא קלט חוקי

תשובה ל: שבר הוא קלט חוקי

על ידי הדר רוטשילד בתאריך
מספר תגובות: 0
למה זה לא סותר?
במצב שאנחנו מכניסים במספר האחרון שבר, מצד אחד כתבת שיש להודיע על שגיאה, ומצד שני כתבת שאנחנו נבדקים מול התוכנית, שהיא אינה מודיעה על שגיאה.