שאלות תרגיל בית 0

Clion

תשובה ל: Clion

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0

מומלץ אבל לא חובה להשתמש ב-CLion. ניתן להשתמש בכל סביבה אחרת, כולל CodeBlocks בה השתמשתם בשפת C, ו-eclipse עבורה מופיע מדריך באתר הקורס. ניתן (אבל לא מומלץ) לא להשתמש בסביבת פיתוח כלל. מה שחשוב הוא לעמוד בדרישות התרגילים ולבדוק את הפתרון שלכם בשרת ה-csl3, שם תתבצע הבדיקה.

מדריך לעבודה עם CLion ייתכן ויועלה לאתר הקורס בהמשך.