שאלות תרגיל בית 0

בעיה בדיבוג

בעיה בדיבוג

על ידי אריאל אביטל בתאריך
מספר תגובות: 1

כחלק מהבעיות שה gdb כתב לי:

0x00007ffff7a5aef9 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.17-260.el7.x86_64

לא הבנתי איך לטפל בזה