שאלות תרגיל בית 0

בעיה בדיבוג

בעיה בדיבוג

by אריאל אביטל -
Number of replies: 1

כחלק מהבעיות שה gdb כתב לי:

0x00007ffff7a5aef9 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.17-260.el7.x86_64

לא הבנתי איך לטפל בזה

In reply to אריאל אביטל

תשובה ל: בעיה בדיבוג

by יורי פלדמן -

היי

ממליץ להדפיס את מחסנית הקריאות (stack trace) כדי לראות היכן אירעה השגיאה, כפי שמדריך התרגיל