שאלות תרגיל בית 0

בעיה בהרצת הקוד למרות שהקוד מתקמפל