שאלות תרגיל בית 0

הגשת תיקיה מסוג Zip

תשובה ל: הגשת תיקיה מסוג Zip

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0

אז את יכולה להעביר את הקבצים וליצור את ה-zip בשרת, שזה בעצם מה שרצוי (תשתמשי בפקודה , zip, תיעוד ע"י man zip או חיפוש באינטרנט)

קשה מאד לדעת מה הבעיה מהמידע שסיפקת. מציע שתשאלי בסדנה אם את לא מסתדרת

יורי