שאלות תרגיל בית 0

final files in zip

תשובה ל: final files in zip

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0

היי

יש להגיש בדיוק בהתאם להוראות בתרגיל, כולל שמות קבצים וסיומות. 

final_check הינו כלי עזר לטובתכם, ההוראות בתרגיל הן שקובעות לגבי הציון, גם אם final_check לא התריע על שגיאה.

יורי