שאלות תרגיל בית 0

הורדת ציון על דליפות זיכרון למרות שלא צוין בהוראות התרגיל

הורדת ציון על דליפות זיכרון למרות שלא צוין בהוראות התרגיל

על ידי דניאל צרויה בתאריך
מספר תגובות: 1

כשסטודנט מגיע ללא רקע תכנותי, מעבר לקורס מבוא למדמ"ח, שבו לא שמו דגש סביב ענין דליפות הזיכרון, אין לו את החוש לחיפוש ומציאת דליפות זיכרון ואלא אם יגידו לו במפורש לדאוג שלא יהיו כאלה (כמו שנאמר בתרגיל בית 1) הוא כנראה לא יתן יחס מיוחד לכך בכתיבת הקוד שלו.

אמנם מצופה מאיתנו שלא נכתוב קוד עם דליפות זיכרון בתרגיל בית 0. יחד עם זאת, זה לא משהו שהיה כתוב בתרגיל הבית, וזה לא משהו שתרגלנו ולמדנו איך לעשות ביעילות לפני כן.

נודה רבות להתחשבות בנושא :)