שאלות תרגיל בית 0

טסט שלא נפל בהגשה קודמת נפל בהגשה חוזרת למרות שהקוד לא שונה כלל